Zámek Dobříš - Fontána Napajení Héliových koní, F.I. Platzer